Οδηγίες xρήσης

Βρεφικά γάλατα (φόρμουλες)

Εάν το μωρό δεν μπορεί να καταναλώσει βρεφικό γάλα που δεν περιέχει λακτόζη:

Προσθέστε 4 σταγόνες LACTEEZE ανά 50ml ζεστού βρεφικού γάλατος (όχι καυτό, περίπου 30-40οC), ανακινήστε καλά και περιμένετε για 30 λεπτά πριν την κατανάλωσή του. Μην ψύχετε. Με τον τρόπο αυτό θα διασπαστεί περίπου το 80% της λακτόζης.

Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε 2 σταγόνες LACTEEZE ανά 50ml ζεστου βρεφικού γάλακτος, ανακινήστε καλά και περιμένετε 5 λεπτά πριν το ψύξετε για 4 ώρες πριν την κατανάλωσή του. Με τον τρόπο αυτό θα διασπαστεί περίπου το 60% της λακτόζης.

* Σημείωση: το LACTEEZE είναι ένα ένζυμο που ενεργεί καλύτερα σε ζεστές συνθήκες. Μην το προσθέτετε σε πολύ κρύο ή καυτό γάλα. Ταχύτερη και μεγαλύτερη ποσοστιαία διάσπαση της λακτόζης, επιτυγχάνεται με την αύξηση του αριθμού των σταγόνων ή/και με την αύξηση της ώρας παραμονής του μίγματος σε ενεργή κατάσταση ζύμωσης.

Πηγή λακτάσης: Saccromyces


Lacteeze Lacteeze
Lacteeze Lacteeze Lacteeze

Lacteeze